حافظه یکی از مهمترین عناصر سخت افزاری استفاده شده در کامپیوتر است . بدین منظور از حافظه های مختلف و با فنآوری های متفاوتی استفاده می گردد . حافظه های “ایستا ” ( Static ) و “پویا” ( Daynamic ) ، دو نمونه متدوال در این زمینه می باشند . کامپیوتر شما ممکن است هم دارای حافظه static و هم dynamic باشد . از حافظه های فوق با توجه به تفاوت مشهود قیمت آنان با اهداف متفاوتی اسفاده می گردد . با بررسی نحوه عملکرد هر یک از تراشه های حافظه static و dynamic ، می توان به تفاوت های موجود و علت اختلاف قیمت آنان ، بیشتر واقف گردید ….

 

Dynamic RAM ، متداولترین نوع حافظه در حال حاضر محسوب می گردد . درون یک تراشه dynamic RAM ، هر سلول حافظه صرفا” یک بیت اطلاعات را در خود ذخیره نموده و از دو بخش اساسی تشکیل می گردد : یک ترانزیستور و یک خازن . به منظور ذخیره میلیون ها سلول حافظه بر روی یک تراشه از تعداد انبوهی ترانزیستور کوچک و خازن استفاده می گردد . خازن مسئولیت نگهداری صفر و یا یک را برعهده داشته و ترانزیستور به منزله یک سوئیچ است که مدار کنترلی بر روی تراشه را به منظور خواندن خازن و یا تفییر وضعیت آن ، مدیریت می نماید . خازن را می توان به منزله یک سطل کوچک در نظر گرفت که قادر به ذخیره الکترون ها می باشد . به منظور ذخیره سازی مقدار یک در حافظه ، می بایست سطل فرضی از الکترون ها پر گردد و برای ذخیره مقدار صفر ، این سطل می بایست خالی گردد . مهمترین مشکل سطل فرضی ، وجود نشتی و یا سوراخی در آن است که باعث می گردد پس از گذشت مدت زمانی مشخص ، خالی گردد . در مدت زمانی کمتر از چند میلی ثانیه ، یک سطل پر از الکترون ، خالی می گردد . به منظور نگهداری وضعیت خازن و ذخیره سازی مقدار یک قبل از تخلیه خازن ، می بایست پردازنده و یا کنترل کننده حافظه ، خازن را شارژ نمایند . بدین منظور کنترل کننده حافظه ، حافظه را خوانده و آن را مجددا” بازنویسی می نماید . فرآیند فوق که به Refresh معروف است به صورت اتوماتیک در هر ثانیه ، هزاران مرتبه تکرار می گردد . علت نامگذاری این نوع از حافظه ها به dynamic به مفهوم فرآیند Refresh برمی گردد .حافظه های dynamic ، می بایست به صورت پویا بازخوانی و بازنویسی گردند و گرنه تمامی اطلاعات موجود در آنان از بین خواهد رفت . علاوه بر موارد فوق ، عملیات Refresh زمان خاص خود را داشته و باعث می گردد سرعت آنان ، کاهش یابد .

Static RAM از یک تکنولوژی کاملا” متفاوت با dynamic RAM ، استفاده می نماید. در حافظه های static از یک نوع فلیپ فلاپ خاص که هر یک از بیت های حافظه را در خود نگهداری می نماید، استفاده می گردد . یک فلیپ فلاپ برای هر سلول حافظه از چهار تا شش ترانزیستور استفاده می نماید . در این نوع حافظه ، ضرورتی به عملیات Refreshing ، نبوده و بدیهی است که سرعت آنان در مقایسه با حافظه های dynamic بمراتب بیشتر می باشد . با توجه به این که این نوع از حافظه ها دارای بخش ها و عناصر بیشتری می باشند ، یک سلول حافظه Static فضای بمراتب بیشتری را نسبت به یک سلول حافظه dynamic بر روی تراشه ، اشغال خواهد کرد. بنابراین شما حافظه کمتری را در هر تراشه خواهید داشت و بدیهی است که قیمت آنان نیز افزایش خواهد یافت ( میزان حافظه قابل استفاده بر روی هر تراشه ) .

با توجه به موارد اشاره شده ، حافظه های Static سریع و گرانقیمت و حافظه های dynamic ارزان و کند می باشند . از حافظه های Static به منظور ایجاد حافظه های Cache ریزپردازنده ( حساس به سرعت ) و از حافظه های dynamic به منظور فضای ذخیره سازی اصلی در سیستم ها ، استفاده می گردد .